Avslöja mäns våld mot kvinnor!

24:e feb 2023

Ett ökande antal kvinnor söker stöd hos Lidingö Kvinnojour. Hon som hör av sig är din granne, din arbetskamrat eller kvinnan som står framför dig i kassakön på Ica. I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars 2023, vill vi uppmana våra politiker att agera. Kartlägg attityderna kring våld, på Lidingö!

Under 2022 ökade antalet stödkontakter med kvinnojouren, med hela 28 procent, jämfört med året före. Att du som är utsatt berättar om din situation och tar stöd av jouren, är positivt. Du gör motstånd. När du sätter ord på dina upplevelser och din oro, kan det leda vidare till ett friare liv. 
     Steget från en vardag som präglas av en förövares våld och till en polisanmälan är inte alltid enkel. Men den är livsviktig. Dagligen läser vi i media om hur män misshandlar kvinnor som de har eller har haft en relation till. Psykiskt, fysiskt och dödligt våld. Detta måste få ett slut!

      I valrörelsen 2022 framhöll samtliga politiska partier på Lidingö behovet att vidta åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Det får inte stanna med välmenande ord, utan kräver agerande. Genom att ta reda på människors erfarenhet av och attityd till våld, får vi en tydligare bild av läget.
     Den senaste attitydmätningen kring våld i nära relationer genomfördes 2016 (Lidingö stad, Markör). Den visade att var tredje kvinna på ön har upplevt våld i en nära relation under sin livstid.

    Hur är situationen idag, 2023? I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars vill Lidingö Kvinnojour uppmana våra lokalpolitiker att ta initiativ till en ny mätning för att kartlägga behoven i vårt närområde. Avslöja problemet!