Skäms inte att berätta

06:e nov 2022

Skäms inte att berätta om du blivit utsatt för hot och våld. Skammen är inte din. Den är helt och hållet förövarens. Så säger skådespelaren och författaren Bianca Kronlöf. Hon kommer till Lidingö den 23 november i samband med En vecka fri från våld.Våld i nära relationer kan vara svårt att upptäcka.  Det utövas ofta i "hemmets trygga vrå",  bakom stängda dörrar. Att bli dåligt behandlad kan upplevas skamfyllt. Det är inte något du vill berätta för omgivningen. "Me too" lyfte fram många dolda sanningar i ljuset och lät män förstå vad kvinnor har fått normalisera gällande nedsättande ord eller kränkande behandling. Nu är det dags att fortsätta skapa ett öppnare och tillåtande samtalsklimat.
      Det tar vi fasta på, i samband med den av FN proklamerade dagen mot våld mot kvinnor. På många håll i världen uppmärksammas detta under en hel vecka (orange week), dagarna runt den 25 november. Lidingös kvinno- och ungdomsjourer har bjudit in skådespelaren och komikern Bianca Kronlöf till ett öppet evenemang på stadshuset, onsdagen den 23 november kl 1700. Hon har ett starkt budskap som inte lämnar någon oberörd. Alla är välkomna (fri entre)!

Varför blir det så stelt när vi diskuterar normer och jämställdhet? De flesta är överens om att våld och förtryck är fel. Finns det ens förtryck på Lidingö? Varför är det så tyst om våldet när så många blivit utsatta, både män och kvinnor? 
     Det är är något som Bianca Kronlöf jobbar med. Hon talar öppet om vad hon själv utsattes för av sin pojkvän i en tidigare relation. Han styrde hennes beteende, förmådde henne att sluta umgås med vänner och enbart fokusera på honom. Bianca menar att du och jag inte ska anpassa oss efter sådana krav. Lyssna på dig själv. Säg som det är helt öppet så att omvärlden får reda på vad som gått snett. Mannens destruktiva och kontrollerande beteende bryter ned kvinnan - men också i förlängningen, honom själv.     
Våld i nära relationer ska inte förknippas med skam. Bianca uttrycker det så här: "Jag skäms inte för att säga att jag har blivit våldtagen. Det har egentligen inte med mig att göra. Skammen är inte min. Skammen är helt och hållet din."
     Vem som helst kan hamna i en dålig relation, vem som helst kan drabbas av hot, trakasserier och dåliga attityder. Det är inte något att skämmas för. Och det finns hjälp att få. Genom att vända dig till någon av Lidingös frivilligjourer kan du som söker stöd eller är orolig för en närstående eller en kompis, få kraft att ta tag i situationen. Låt oss hjälpas åt att göra Lidingö till en trygg plats utan våld och utan diskriminering. 
Porträttfotografierna av Bianca Kronlöf: Thron Ullberg