Chatt för isolerade

17:e apr 2020

Isolering pga COVID-19 kan göra det svårare för hjälpbehövande att kontakta jouren via telefon. Därför startar vi en chatt där både hjälpbehövande kvinnor och anhöriga kan kontakta jouren om de har svårt att göra det via telefon.

CHATTA:

kvinnojourenkerstinlidingo.chatt.unizon.se

Måndagar 19-22 och lördagar 11-14