Ett aktivt 2021 - trots pandemi

29:e dec 2021

Välkommen 2022! Tack för året som gått. Det har varit ett besynnerligt år som präglats av pandemi och samhällsrestriktioner. Jouren har fortsatt att välkomna stödsökande och fortsatt att verka för ett jämställt lokalsamhälle fritt från våld. Här kan du se några glimtar från året som gått.

Våren 2021 beslutade jouren att byta namn till det kortare och enklare Lidingö Kvinnojour (tidigare hette vi Kvinnojouren Kerstin Lidingö). Vår nya logotype vill visa värme och medmänsklighet här på vår ö. 

Kärnan i vår verksamhet är det personliga stödet till kvinnor och barn som har fått uppleva våld i nära relationer, samt till de personer som är oroliga över någon närståendes situation. Vi tror på dig, vi lyssnar. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. I kvinnojouren möter du vänner som vill dig väl.
Från 1 januari 2022 har vi nya telefon- och chattider. Varmt välkommen att kontakta Lidingö Kvinnojour!

En stor erkänsla för vårt arbete mötte vi då Lidingö Stad beslutade att utse kvinnojouren till Årets ängel 2021.


"Kvinnojouren Kerstin Lidingö:s fantastiska volontärarbete är i många fall avgörande för att hjälpa utsatta kvinnor och barn, när det gäller våld i nära relationer. Ett våld som tar sig flera uttryck: fysiskt, psykiskt, sexuellt och även ekonomiskt. För kvinnor som är utsatta för våld och hoti den miljö som borde vara den tryggaste, finns kvinnojouren Kerstin som en ängel av hopp, en skyddsängel."
Så löd en del av stadens motivering till utmärkelsen.

Bilden ovan visar framsidan på Lidingö stads medborgartidning, vars sommarutgåva ägnades åt att belysa problematiken med våld i nära relationer.

Att erbjuda utbildning och gemenskap, debriefing och samarbetsgrupper för våra volontärer är en mycket viktig uppgift. För att ha förmåga att förstå och hjälpa behöver vi veta mer. Jourens volontärer ger av sin tid och sitt engagemang utan att få någon ekonomisk ersättning. Glädjen i att vara ett medmänskligt stöd, att göra skillnad för en medmänniska, att lära sig mer och att samverka, ger en personlig utveckling som betyder mer än pengar. Här föreläser advokat Elisabeth Massi Fritz för våra volontärer. Varmt tack till Elisabeth och till alla som med stort engagemang delar med sig av sin tid och kunskap till oss!

Många hjälper till. Kvinnojouren Kerstin har ett starkt stöd i lokalsamhället. Flera företag och organisationer bidrar på olika sätt till vårt arbete. Först och främst våra volontärer förstås - men vi behöver stöd för att finansiera vår lokal, telefoner, datorer, möten med stödgrupper, utbildningsinsatser och informationsinsatser. Ett av många exempel är butiken Saracecilia, vars bidrag tas emot av volontär Kerstin Frisk.
Varmt tack till alla företag och organisationer som på olika sätt bidrar till jourens verksamhet!

Den 25 november inbjöd kvinnojouren till ett evenemang i Lidingö stadshus. Medverkande var bland annat Simon Häggström, debattör, författare och verksam som kriminalinspektör vid människohandelsgruppen inom polisen. Ingegerd Smedensjö, ordförande i Lidingö kvinnojour, till vänster.
     Den alltmer råa och människoföraktande pornografin innebär en grogrund för våld riktat mot kvinnor. Ökad kunskap och ökat ifrågasättande men också att stå emot våld och stå för demokratiska värderingar, måste till för att möta detta faktum.

Sista veckan i november uppmärksammas på många håll i världen som "orange week", då många offentliga byggnader belyses i orange för att påminna om kampen mot mäns våld mot kvinnor. År 2021 följde Lidingö stad kvinnojourens förslag och belyste stadshuset orange. En påminnelse som vi hoppas blir en återkommande aktivitet på vår ö.

Att sprida kunskap, att visa att vi finns där för den som behöver oss, det är en viktig uppgift för jouren. Ett sätt är att kommunicera via sociala media. Jouren har över 1100 följare på vardera facebook och instagram. Volontärerna Anna-Pia Roth och Linda Hansson arbetar särskilt med detta.

 

 

Välkommen att följa med Lidingö Kvinnojour i vår verksamhet 2022!
Bli stödmedlem! Bli volontär! Stöd oss som företag eller organisation!
Låt oss tillsammans verka för ett jämställt Lidingö fritt från våld.
Din insats är viktig. Kom med!