Kvinnodagen 2022: Gör kampen mot våldet till en valfråga!

03:e mar 2022

För ett år sedan mördades, inom loppet av några få veckor, fem kvinnor i Sverige. En av dem i grannkommunen. Femton barn miste sin mamma. Morden utfördes av närstående män. Händelserna väckte avsky och krav på motåtgärder. Men vad hände sedan? På kvinnodagen den 8 mars skärper Lidingö Kvinnojour kravet på starkare engagemang mot våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor måste engagera våra lokalpolitiker.

Morden är toppen på ett isberg av hot och våld. När en kvinna utsätts för våld innebär det ett misslyckande från samhällets sida. Det är ett demokratiproblem. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökar över tid, medan misshandelsbrott mot pojkar och män minskar (BRÅ Kriminalstatistik 2021). Socialstyrelsens dödsfallsutredningar konstaterar brister i myndigheternas agerande. Kvinnor som söker stöd och skydd faller igenom samhällets skyddsnät.

Lidingö Kvinnojour har under många år arbetat med medmänskligt stöd till kvinnor och barn. Vi ger dagligen samtalsstöd till kvinnor som behöver vår hjälp. Idag kommer en uppmaning från svenska kvinnojourer, riktat till organisationer och politiker, att öka engagemanget mot våld. Låt oss nu tillsammans kräva att våld mot kvinnor blir en valfråga på Lidingö.

 

För Lidingö Kvinnojour
Ingegerd Smedensjö, ordförande
Ingrid Jarnryd, vice ordförande


Under andra veckan i mars annonserar Lidingö Kvinnojour mot mäns våld mot kvinnor. Vi placerar också ut information om vår verksamhet på allmänna platser på Lidingö.