Bär dina låneböcker i lånekassar från jouren!

07:e feb 2023

När du bär våra tygkassar visar du att kvinnojouren och ungdomsjouren finns där för alla som behöver oss.

Bibliotekets orangea lånekassar i tyg är mycket populära - och ett bra alternativ till plastpåsar. Nu finns även ett antal lånekassar från Lidingö Kvinnojour och Ungdomsjouren Trust till hands för dig som behöver något att bära böckerna i. Lånekassarna är precis som böcker, de lånas och returneras sedan till biblioteket. Du kan låna upp till två lånekassar per låntagare.

Tack till Lidingö stadsbibliotek som utökat sitt utbud och hjälper till att sprida kunskap om vår ideella volontärverksamhet!