Julhälsning 2023

19:e dec 2023

Du tillönskas en fin jul och nyårshelg, fri från våld!

Du når volontärer i Lidingö Kvinnojour per telefon, chat eller e-post under helgen, med två undantag: chatten är stängd på julafton 2023-12-24 och på nyårsafton 2023-12-31. Övriga tider anges under kontaktfliken ovan.
Andra möjligheter att komma i kontakt med hjälp och stöd under helgerna:
Anhöriglinjen 0200- 239 500
Föräldralinjen 020-852000
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
Polisen 114 14
Brottsofferjouren 116 006
Kvinnofridslinjen 020 50 50 50
Självmordslinjen 90 101
Hjälplinjen 0771-22 00 60
Bris 116 111
Anonyma Narkomaner 077-1138000
Anonyma Alkoholister 08-720 38 42
Alkohollinjen 020-84 44 48
Jourhavande präst 112 :
och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Prästen har tystnadsplikt. Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er. Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl.21.00–06.00. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.