Du är inte ensam

29:e aug 2023

Vill du tala med någon om din situation? Du kan höra av dig till Lidingö Kvinnojour. Vi ger medmänskligt stöd. Vi har tystnadsplikt. Välkommen.

Kvinnojouren har haft en del telefonsamtal under sommaren och därför ökar vi nu möjligheten att nå oss den vägen. Måndag blir den nya telefondagen. Chatt erbjuds tisdag, torsdag och söndag. Se kontaktfliken.

Vår stödgrupp har funnits i många år. Vi vet av erfarenhet, att det goda samtalet är ett ovärderligt stöd när det gäller att finna kraften till förändring. Vi hjälper varandra. Är du intresserad av att delta i en stödgrupp som leds av volontärer i Lidingö Kvinnojour? Har du frågor om vår verksamhet? Skicka en e-post: kontakt@lidingokvinnojour.se .