Du når Lidingö Kvinnojour även på sommaren

01:e jul 2022

Tider för chatt och telefon syns under kontaktfliken. E-posten kollas regelbundet.

Lidingö Kvinnojour går att nå även sommaren 2022.
Om det skulle vara svårt att nå fram, prova igen eller skicka e-post till
kontakt@lidingokvinnojour.se .
Under sommaren är vi färre volontärer på plats och det kan hända att din volontär är upptagen med ett annat ärende eller samtal. Ha tålamod och gör ett nytt försök. Vi vill gärna höra av dig.
Andra möjligheter till hjälp och stöd:
Anhöriglinjen 0200- 239 500
Föräldralinjen 020-852000
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
Polisen 114 14
Brottsofferjouren 116 006
Kvinnofridslinjen 020 50 50 50
Självmordslinjen 90 101
Hjälplinjen 0771-22 00 60
Bris 116 111
Anonyma Narkomaner 077-1138000
Anonyma Alkoholister 08-720 38 42
Alkohollinjen 020-84 44 48
Jourhavande präst 112 
Ovan ser du volontärerna Kerstin och Caroline som arrangerade en sommarfest för kvinnor som deltar i vår stödgrupp. Är du nyfiken på stödgruppen och vill komma med? Maila eller ring till jouren. Välkommen!