Stöd för att finna din inre styrka

19:e sep 2022

Det motiverande samtalet kan ge dig som söker stöd, nya perspektiv. Det kan hjälpa dig att fatta beslut, att välja rätt, i rätt tid.      Vi som arbetar som volontärer i kvinnojouren vill hela tiden bli bättre på att lyssna, att stödja och motivera. Under en heldag i september fick vi öva på detta under ledning av psykologen, psykoterapeuten och författaren Liria Ortiz.  Det här är något av det vi jobbade med.

Liria Ortiz utbildade volontärerna i Lidingö Kvinnojour.

Stödsamtalets utgångspunkt är ett accepterande förhållningssätt. Som volontärer vill vi lyssna och respektera den som söker stöd. Vi vill den andras väl. Vi arbetar med

Bekräftelse
Öppna frågor
Reflektioner
Sammanfattningar

 

Jourens volontärer har fått lära sig mycket om våldets normaliseringsprocess och dess olika uttryck. Men det är den stödsökande som är expert på sin egen situation. Volontären lyssnar och om önskemål finns, berättar hon mer om vad som utmärker en hotfull och våldsutsatt situation. Det kan ligga till grund för att gå vidare med något som Liria kallar ”förändringsprat”.

 

Vad är det som hindrar en förändring av din situation? Och vad kan möjliggöra förändring? Ett mål kan vara att be om hjälp, att berätta vad som har hänt, att göra en anmälan. Några repliker som volontären kan yttra:

”Hur skulle du vilja att det var?” (önskan)
”Vad skulle du vinna på en förändring?” (skäl)
”Vad skulle du klara av om du väl bestämde dig? (förmåga)
”Vad skulle vara första steg?” (åtagande)

 

Det motiverande samtalet ökar tilltron till din egen förmåga. Det kan ta tid att komma framåt, men det är möjligt. Du själv bestämmer vilket steg du ska ta. Volontären kan, om du vill, stödja dig genom att

Ta upp ämnet, hjälpa till att göra det tydligt
Fråga
Ge information
Ge förslag
Berätta, för att ge nya perspektiv.