Vi uppmanar till att stoppa våld och rädda liv

16:e jul 2020

I en omfattande informationskampanj vill Kvinnojouren Kerstin uppmärksamma den ökade risken för våld i hemmet och uppmanar allmänheten att agera för att stoppa våldet. Budskapet i årets kampanj beskriver det många utsatta kvinnor och barn upplever dagligen - att bakom stängda dörrar ökar risken för våld. Men det finns även en osynlig dörr, där misshandel och hot kan ske ute i det öppna, men där omgivningen väljer att titta bort. I skuggan av pandemin där våldet eskalerar vädjar nu kvinnojouren till allmänheten att agera för att öppna stängda dörrar och stoppa våldet.