Vilket ansvar tar du för en fröjdefull jul i år?

23:e dec 2020

Publicerad i Lidingö Nyheter 

Klicka här:

lidingonyheter.se/vilket-ansvar-tar-du-for-en-frojdefull-jul-i-ar/ 

 

Publicerad i Mitti 

Klicka här: 

https://www.mitti.se/debatt/vilket-ansvar-tar-du-for-en-frojdefull-jul-i-ar/reptlw!2zkHTl6VYMVYN82DQxGywQ/