Tillgänglighet

Vi vill uppnå så god tillgänglighet som möjligt på unizonjourer.se, så att så många som möjligt ska kunna ta till sig informationen och använda vår webbplats.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister eller begär innehåll som inte är tillgängligt