Vid behov av akut hjälp

Ring SOS Alarm: 112

Är du i behov av akut hjälp kontakta polisen på telefonnummer 112.
Om du vill göra en polisanmälan ring 11414

Om du är i behov av skyddat boende kontakta socialtjänsten i din hemkommun.
På kvällar och helger når du socialjouren via 112 som kopplar dig vidare till den ansvariga kommunen.