Om oss

Skyddsjouren är en politisk och religiöst oberoende ideell organisation som startades i Ängelholm år 1984. Vi tillhör riksorganisationen Unizon. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck.

Skyddsjouren erbjuder:

  • Stödsamtal via telefon, mail och chatt för våldsutsatta kvinnor, män, barn och hbtqi personer samt anhöriga till dessa.
  • Om du och dina barn behöver flytta för att skyddas mot våld kan vi via socialtjänsten i din hemkommun erbjuda dig skyddat boende.
  • Stöd och rådgivning till myndigheter.
  • Föreläsningar och utbildning gällande skyddat boende, skyddad identitet, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. 
  • Enskilda barnsamtal enligt trappan-modellen
  • Riskbedömningar enligt SARA, FREDA och Patriark.

Om du är i behov av stöd och rådgivning är du välkommen att kostnadsfritt och anonymt höra av dig till oss. Du behöver inte vara bosatt i Ängelholm för att få hjälp av oss utan alla är välkomna.