Skyddat boende

Skyddsjouren i Ängelholm erbjuder ett helhetsstöd för den som blir placerad hos oss och har varit utsatt för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld. Vi tar emot kvinnor, män, hbtqi personer och par med eventuella medföljande barn. Vi har även lägenheter anpassade för personer med funktionsvariationer. Här är även husdjur välkomna. Vår personal är utbildade i att göra riskbedömningar, ha stödsamtal med både vuxna och barn, samt att hjälpa, stötta och råda våldsutsatta i de kontakter dem behöver ta efter att ha flytt från våld.

Välkommen att höra av dig till Skyddsjouren för frågor eller placeringsförfrågan.

Telefonnummer: 0431-102 96

(Telefontider Mån-Fre 08-18)

(Tar emot placeringar dygnet runt)

Utifrån riksdagens beslut 15/2-2024 avseende tillståndsplikt för skyddade boende i enlighet med socialtjänstlagen 7kap 1§ arbetar vi aktivt i samarbete med Unizon och Socialstyrelsen. I enlighet med de krav som ställs kommer skyddsjouren att ansöka om tillstånd hos Inspektion för vård och omsorg vilket enligt IVO kommer vara ett pågående arbete i hela sverige under 2024 och eventuellt 2025.

Vi har åtta skyddslägenheter som erbjuder individen en fortsatt känsla av självständighet i ett hemtrevligt och inbjudande inrett hem. Vi har även lägenheter som är anpassade för individer med fysiska funktionsvariationer. Vår boendeansvarige ser till att just er lägenhet blir anpassad för er placering. Kontoret är öppet vardagar mellan kl 9-16. Övriga tider finns jourhavande person tillgänglig.

Vi kan vara behjälpliga vid placering och hämta vuxna och barn som är i behov av skyddat boende. Detta diskuteras med er för att möjliggöra en säker och smidig placering!

Skyddsjouren är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Vi som arbetar på Skyddsjouren erhåller adekvat akademisk utbildning och har mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld.

Vid placering på Skyddsjouren blir de vuxna tilldelade en kontaktperson och barnet en kontaktperson. Vi som arbetar här har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt och därmed uppgiftsskyldighet. 

På Skyddsjouren blir de vuxna tilldelade en kontaktperson. Efter placering hjälper vi individen att ansöka om sekretessmarkering alternativt skyddade folkbokföring. Vi utför riskbedömning enligt Patriark, SARA alternativt FREDA. Detta för att kartlägga skyddsbehovet för individen. En genomförandeplan upprättas utifrån individens behov. Vi finns även här som ett stöd för individen i kontakt med myndigheter som Polis, Försäkringskassan, Socialtjänst och sjukvård. Vår personal är utbildad i MI och genomför kontinuerliga stödsamtal för den enskilde. Vi är vana att använda oss av tolkar och ser till att individen på ett säkert sätt får möjlighet att framföra sin talan.

Barnen blir tilldelade en kontaktperson. Tillsammans med föräldern och barnet upprättas en genomförandeplan med uppföljningsdatum för att garantera att barnen får de insatser de behöver. Vi har ett genomgående barnperspektiv med fokus på barnkonventionen och barnets bästa. Med ett nära samarbete med kommunens skolor och förskolor ser vi till att barnen rätt till utbildning tillgodosett.

Barnen erbjuds kontinuerliga barnsamtal under placeringen. I samarbete med medföljande förälder kartläggs och erbjuds även föräldrastöd utefter familjens behov. Vi är utbildade enligt trappanmodellen samt har en gedigen erfarenhet av att ha samtal med barn som blivit utsatta och/eller bevittnat våld. 

Placeringen på ett skyddat boende är tillfällig och ingen långsiktig lösning. Vårt fokus är därför att hjälpa de placerade tillbaka till ett normalt liv fritt från våld. För att uppnå detta stödjer vi den placerade i sökandet efter bostad samt har vi särskilda kontakter på bostadsmarknaden till vårt förfogande. Efter utflytt fortsätter vi ha kontakt med de som varit placerade här och erbjuder fortsatt stöd till dessa.