4 200 våldsutsatta barns öden vilar hos domstolen årligen

I Sverige beslutar domstolar om umgänge och vårdnad för drygt 4 200 barn per år där det uppges förekommit våld från en förälder och där det i många fall också finns en dokumenterad dom. 4 200 barn som de i allra flesta fall tvingas till umgänge med en förälder som potentiellt har utövat våld mot barnet eller mot närstående till barnet. Detta då man anser att barnet har rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar.

Svensk domstol dömer i snitt cirka 6 600 vårdnadstvister per år. I Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Uppgifter om våld är inget undantag” från januari 2022 framkommer det i 64 procent av 814 granskade vårdnadstvister uppgifter om våld eller andra övergrepp. De vanligaste uppgifterna handlar om att en förälder utövar våld eller övergrepp mot ett eller flera barn och att en pappa utövar våld eller övergrepp mot en mamma.

64 procent av 6 600 domar motsvarar dryga 4 200 mål om året, det motsvarar minst lika många barn men sannolikt fler. Det vill säga svensk domstol beslutar om hur umgänge mellan barn och en förälder som potentiellt utövat våld mot barnet och/eller förälder/syskon till barnet ska se ut för minst 4 200 barn om året.

Unizons rapport, baserad på Sifo-undersökning utförd av Kantar Public, visar att dessa barn lider både psykiskt och fysiskt under sin uppväxt, de upplever stress, oro, ledsamhet, ångest, otrygghetskänslor, nedstämdhet, rädsla och frustration kopplat till umgänget. De trauman som utvecklas av tvångsumgänge skapar bestående psykiska men ända in i vuxen ålder.

Unizon tycker att inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare - håller du med? Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav till politikerna och domstolarna.

Skriv under: Stoppa barns tvångsumgänge med förövare!

Läs hela rapporten

Umgänge - för barnets bästa?

957.3KB