Barn saknar rätten att säga nej till umgänge med sin förövare

I vårdnadstvister ska en god och nära relation till båda föräldrar ha extra stor betydelse. En god och nära relation kan dock inte appliceras på barn som upplevt våld. Konsekvenserna för fortsatt umgänge med den förälder som utövat våld blir förödande för barnet, visar vår undersökning. Man ska utgå från barnets rätt till umgänge men barnet har egentligen bara rätt att säga ja och saknar rätten att säga nej.

Unizons jourer hör dagligen om hur kvinnor som lyckats ta sig från våldet tvingas lämna barnen till fortsatt umgänge med sin förövare, den våldsutövande föräldern, oftast mot barnets uttryckliga vilja. Men barnet saknar rätten att själv välja att slippa träffa sin eller sin närståendes förövare. Inte ens då föräldern är dömd för våld får barnet välja att avstå umgänge. Det är oacceptabelt.

Det finns inga andra brottsoffer än barn som samhället tvingar träffa sina förövare, än mindre leva tillsammans med dem. Hela 89 procent av dessa unga vuxna som blev tvingade till umgänge som barn uppger att umgänget har påverkat deras psykiska hälsa negativt även som vuxen.

Unizon tycker att inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare - håller du med? Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav till politikerna och domstolarna.

Skriv under: Stoppa barns tvångsumgänge med förövare!

Läs hela rapporten

Umgänge - för barnets bästa?

957.3KB