Det här behöver göras

Retoriken för umgänge mellan barn och förövare torde vändas på. Framförallt när konsekvenserna för umgängen är klarlagda. Barn ska aldrig utsättas för umgänge med sin förövare, särskilt inte vid minsta antydan om att barnet själv inte vill. När barnet är vuxet kan de själva ta ställning till konsekvenserna för ett umgänge, till dess ska vuxna se till att barn inte tvingas till umgänge med en förövare. Är man som förälder dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående har man förbrukat sin rätt som förälder.

Unizons krav:

  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.

  • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.

  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.

  • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge.

Läs hela rapporten

Umgänge - för barnets bästa?

957.3KB