Stoppa barns tvångsumgänge med förövare

4 200 barn tvingas varje år till umgänge med en förälder som potentiellt har utövat våld mot barnet eller mot närstående till barnet. Drygt 7 barn om dagen. Samtidigt som Sverige står bredvid och tittar på. Med vetskapen om hur facit ser ut för dessa barn kan vårt handlande inte vänta en dag till.

Det finns gråzoner som behöver utredas och omtvistade uppgifter som behöver bevisas. Men det finns också de fall där upprepat och allvarligt våld är dokumenterat och där det finns en dom om tvångsumgänge. I dessa fall råder det inget tvivel om att vi kan agera idag.

Vuxna är ansvariga för att skydda barn från våld. Barnens röster måste tas på allvar i hela rättskedjan för att barn ska få rätt till ett liv fritt från våld och övergrepp. Trots det så hör Unizons medlemsorganisationer, som ger stöd och skydd till mammor och barn, dagligen om hur kvinnor som lyckats ta sig från våldet tvingas lämna barnen till fortsatt umgänge med den våldsutövande föräldern, ofta mot barnets uttryckliga vilja. Barn som berättar om sina upplevelser om pappas våld, men vars rädsla blir ifrågasatt eller inte tagen på allvar. Barn vilkas röster och behov inte har tillmäts någon betydelse i myndighets- och rättssammanhang. Inte ens då föräldern är dömd för våld får barnet välja att avstå umgänge. Det finns inga andra brottsoffer än barn som samhället tvingar träffa sina förövare, än mindre leva tillsammans med dem. Det är oacceptabelt och det måste upphöra om vi ska uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

Sverige måste stå i framkant gällande barns bästa. Inget barn ska tvingas till umgänge med förövare. Inget barn ska behöva uppleva våld. Om vi på riktigt ska stå på barnens sida så måste en förändring till.

Olga Persson,

förbundsordförande

Läs hela rapporten

Umgänge - för barnets bästa?

957.3KB