Engagera dig

Vill du bli volontär och/eller medlem hos oss? Nedan hittar du information om hur du ansöker om att bli volontär, samt ett formulär för att bli medlem i vår jour!

Som volontär och/eller hos oss blir du del av ett härligt team som arbetar tillsammans för ett jämställt samhälle fritt från våld! Vi erbjuder utbildningar, spännande seminarium, föreläsningar och möten. Du bidrar med kunskap och utveckling av vår jour. Tensta kvinno- och tjejjour arbetar med kvinnor och för kvinnor. Vi har en aktiv jour, samt en stödtelefon, och en chattverksamhet. Vi arbetar även med informationsspridning, anordnande av seminarium, föreläsningar och andra spännande möten!

Volontärarbeta

Kvinnojouren har öppet för stöd över telefon två kvällar i veckan, onsdag och torsdag, klockan 18 till 22. Vi har även en tjejjour-verksamhet där vi har en chatt varje måndag mellan klockan 18 och 20.

Vi söker kontinuerligt volontärer med erfarenhet och intresse av arbete med kvinnors rättigheter och samhällsfrågor. Det är även meriterande att ha jobbat med stödsökande innan. Det är viktigt att du som volontär står bakom våra värdegrunder och att du är engagerad. Skicka ett mejl med lite bakgrund om dig själv, samt några egenskaper, eller tidigare erfarenheter, som du anser vara värdefulla för detta volontärarbete, men även lite om varför du vill volontärarbeta hos just oss! Ibland kanske vi inte söker volontärer för tillfället men då vill vi gärna ha med dig som medlem och kan flagga för när vi söker volontärer igen. Som medlem får du delta på, men kan även bidra till, olika aktiviteter som vi genomför så som seminarium, föreläsningar, projekt, möten och andra sammankomster.

Alla våra volontärer går en grundkurs hos Unizon men får även privat upplärning av de som jobbat med volontäruppdraget innan, för att snabbt kunna börja arbeta hos oss för att vara ett bra stöd och kontakt med stödsökande flickor och kvinnor. Vi erbjuder även stöd och rådgivning till våra volontärer då det kan vara ett betungande arbete, men väldigt givande. Det erbjuds även andra kurser, utbildningar, föreläsningar och seminarium.

Kvinnojouren har kvällsöppet klockan 18 till 21, varje onsdag och torsdag, med en stödtelefon. Tjejjouren har en chattverksamhet varje måndag mellan klockan 18 och 20. Den som volontärarbetar hos oss förväntas jobba cirka 1 till 2 gånger i månaden, ofta tillsammans med andra som har hand om telefonjouren, eller chatten.

Uppdraget är kontinuerligt och kan utföras från sitt eget boende. Det kan hända att volontärarbetet sker i grupp på annan plats. Utbildningar och seminarium mm, kan ske digitalt samt på annan plats men betalas av jouren.

Medlemskap 

Om du vill stötta jouren utan att vara volontär så kostar det 50kr per år att vara medlem i Tensta kvinno-och tjejjour, detta betalar även volontärer. Detta är en mindre symbolisk summa för att visa sitt engagemang men även för att vi ska veta vilka våra medlemmar är och kunna skicka ut uppdateringar kring jourarbetet, information kring olika event samt annan information för att engagera medlemmar. 

50 kr betalas till Plusgiro 1898490–6 där man även skriver "medlemskap årsavgift" så vi vet vad betalningen gäller. 

 

Vår hantering av personuppgifter enligt GDPR.

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU 25 maj 2018. Den kommer att ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för de medlemmar som är aktiva hos oss för att kunna kontakta er med information om jourarbete.

Tensta kvinno- och tjejjour behöver namn på kontaktpersoner samt telefonnummer och mejladress för att kunna göra detta och i vissa fall för styrelsemedlemmar och volontärer, behövs även adress och personnummer. Det är alltså dessa uppgifter som sparas av jouren. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Inga andra än jourens ledamöter samt anställda har tillgång till kontaktuppgifterna och detta är för att kunna skicka ut medlemsutskick eller annan viktig information kring jouren och dess arbete. Alla kontaktuppgifter tas bort inför nästkommande årsperiod om medlemskapet inte förnyas. Vid frågor angående behandlingen vänder ni er till tenstakvinnotjejjour@gmail.com.