Engagera dig

Vill du bli volontär, ge en gåva och/eller bli medlem hos oss? Nedan hittar du information om hur du ansöker om att bli volontär, ge en gåva för att stötta vår verksamhet samt ett formulär för att bli medlem i vår jour!

Vår hantering av personuppgifter enligt GDPR.

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU 25 maj 2018. Den kommer att ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för de medlemmar som är aktiva hos oss för att kunna kontakta er med information om jourarbete.

Tensta kvinno- och tjejjour behöver namn på kontaktpersoner samt telefonnummer och mejladress för att kunna göra detta och i vissa fall för styrelsemedlemmar och volontärer, behövs även adress och personnummer. Det är alltså dessa uppgifter som sparas av jouren. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Inga andra än jourens ledamöter samt anställda har tillgång till kontaktuppgifterna och detta är för att kunna skicka ut medlemsutskick eller annan viktig information kring jouren och dess arbete. Alla kontaktuppgifter tas bort inför nästkommande årsperiod om medlemskapet inte förnyas. Vid frågor angående behandlingen vänder ni er till tenstakvinnotjejjour@gmail.com.