Om oss

Vi på Tensta Kvinno- och Tjejjour arbetar med jämställdhetsutmaningar i Järvaområdet genom att erbjuda stöd och råd till kvinnor, tjejer, mammor och barn som är utsatta för våld och hot.

Tensta Kvinno-och Tjejjour startades officiellt 2002 och har som övergripande och långsiktigt mål att ge rådgivning, skydd och stöd till utsatta kvinnor och barn som lever med våld eller hot om våld i sin vardag. Vi bedriver även opinion, påverkansarbete och informationsspridning, främst genom våra sociala medier och mötesplattformar. Genom strategiskt och operativt arbete uppmärksammar vi jämställdhetsfrågor och ser till att agera som en ständig granskare när kvinnors rättigheter kränkts, samt alltid bevaka att kvinnors rättigheter bevaras och utvecklas. Detta kräver ansträngning både från politiker och civilsamhället. Vi genomför därför seminarier och andra typer av arrangemang, samt samarbetar med organisationer och aktörer som gör oss starkare. Detta för att sprida kunskap och budskap i syfte att få stopp på våldet mot kvinnor av män. Genom informationsspridning vill vi engagera fler i kampen om kvinnor och flickors rättigheter. 
Jourens primära syfte är att erbjuda stöd och råd genom vår chatt samt telefonjour, men även plats i vårt skyddade boende för kvinnor och barn som söker sig till jouren.

Styrelsen

Sonja

Gardefjord

Ordförande Sonja.gardefjord@gmail.com

Sofia

Jansson

Vice Ordförande

Cecilia

Ekstrand

Kassör och Styrelseledamot

Sonia

Sherefay

Styrelseledamot

Sadia

Shah

Styrelseledamot

Amira

Sjöberg

Styrelseledamot

Mary

Hanna

Styrelseledamot

Linnea

Starkenberg

Styrelseledamot

Rania

Bouasria

Ersättare

Anna

Höggren

Ersättare

ADVOKATBYRÅ REBECCA LAGH

Advokatbyrå Rebecca Lagh AB är en brottsoffer- och barnrättsbyrå. Våra klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterad brottslighet. Advokatbyrån har stor vana av att processa i domstol och är en av Stockholms mest anlitade advokatbyråer i att företräda brottsoffer i domstol.

Advokatbyrån företräder brottsoffer som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och är ombud i svåra tvister om vårdnad, boende och umgänge.
Kontakta oss Skånegatan 63, 116 37 Stockholm
Telefon: 08-400 267 70
Email: info@advokatlagh.se
https://advokatlagh.se/

 

V Advokater

Har du blivit utsatt för våld i nära relation, sexualbrott eller hedersvåld och vill veta mer om dina rättigheter, eller har du frågor kring barns vårdnad, boende och umgänge, då kan du vända dig till V Advokater för kostnadsfri juridisk rådgivning.

V Advokater drivs av tre kvinnliga advokater, Olivia Revelj, Sara Hugo och Fatima Brobeck Khan. V Advokater har valt sida och företräder endast den som har varit utsatt för brott och inte den som är misstänkt för brott. De företräder även en förälder i tvister som rör vårdnad, boende och umgänge om barn. Det är specialiserade på att företräda personer som har varit utsatta för våld i nära relation, sexualbrott och hedersbrott.
V Advokater arbetar aktivt för att tillvarata dina rättigheter och göra din röst hörd genom hela rättsprocessen och kämpar för att du ska få upprättelse. 


Vill du komma i kontakt med V Advokater når du dem på:
Tel: 08-622 61 00
Mail: info@v-advokater.se


Läs mer om V Advokater på deras hemsida www.v-advokater.se och följ deras arbete på Instagram @v_advokater

VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta
Styrelsen ingår i samarbete med VOOV som hjälper till att tillfälligt omplacera djur som tillhör kvinnor som måste bo i vårt skyddade boende då vi inte kan ta emot djur för allergirisk. Det finns en påtaglig problematik med att kvinnor inte kan lämna en våldsam situation då mannen använder husdjuren som hävstångskraft för att kvinnan ska stanna. Detta är därför ett väldigt viktigt samarbete för att kunna erbjuda denna livsviktiga tjänst till de kvinnor och barn som söker sig till oss. Vi kommer kontakta dom om behovet uppstår. Vi kommer även bjuda in dem till våra framtida tillställningar och dela med oss av erfarenheter och information.


Tensta Konsthall
Vi har ett nära samarbete med Tensta Konsthall där vi får använda deras lokal utrymme för ett reducerat pris men även hjälp med anordnande av olika tillställningar och tillgång till förtäring. Vi bjuder även in dom på våra övriga event och stöttar varandras projekt. Detta samarbetet är viktigt för oss då vi vill stötta lokala föreningar samt belysa deras viktiga arbete ute i Tensta.


Somaliska Kvinnoföreningen Hawo-Tako
Vi har även ett samarbete som går lång tillbaka med somaliska kvinnoföreningen Hawo-Tako som kunnat erbjuda lokaler till oss för att kunna ha möten i, främst med kvinnogruppen, men även möteslokaler för styrelsemöten, träffar med volontärer och andra tillställningar. De hjälper även till med förträning för event vi har för ett reducerat pris vilket uppskattas enormt. Vi har stöttar även varandras projekt och deltar på varandras event.


SOR optimisterna Stockholm
Soroptimist International är en av världens största opolitiska organisationer för yrkesverksamma kvinnor i alla åldrar. Sedan 1921 bildar Soroptimisterna i världen ett globalt nätverk som arbetar för jämställdhet, utveckling och fred genom aktivt systerskap. Ett fint samarbete som startat under året 2021 och fortsätter in på 2023. Vi planerar att bjuda in varandra till alla event som planeras och samarbeta aktivt tillsammans framöver, samt ansöka om bidrag. Vi har även fått nytt porslin, inredningssaker och hygienartiklar från SORoptimisternas medlemmar till det skyddade boendet vilket uppskattas enormt. Vi har även kontinuerliga möten om vårt samarbete och planerar på att genomföra något projekt ihop framöver.


Brottsofferjouren Väst
Brottsofferjouren i Västerort stöttar brottsutsatta, vittnen och anhöriga i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, samt i kommunerna Ekerö, Solna och Sundbyberg. Vi startade detta samarbete under 2022 då vi valde att stötta varandras föreningar med projekt under internationella kvinnodagen 2022. Vi har sen dess delat vårt material med varandra och haft kontinuerliga möten för att planera fortsatt samarbete.


Nattvandring.nu och Tenstas Mammor
Nattvandring.nu, startat 2008, är en rikstäckande politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att stödja, främja och utveckla nattvandringen i hela landet och i nordisk samverkan. Vi har under 2022 tecknat ett nätverksavtal med föreningen Nattvandring.nu och planerar på att börja nattvandra 2023 tillsammans med Tenstas Mammor som också nattvandrar ute i Tensta området.