Tensta Kvinno-och Tjejjours Arkiv

Här kan du ta del av årsmöteshandlingar, statistik och andra dokument som är väsentliga för att upprätthålla en viss grad av transparens av vår verksamhet, men även för att kunna se tidigare verksamhetsårs arbete och engagemang.

Årsmötesdokument 2023

Verksamhetsberättelse 2022

7.2MB

Verksamhetsplan 2023

273.4KB

Årsmötesprotokoll 2023

113.1KB

Årsmötesdokument 2022

Verksamhetsberättelse 2021

4.4MB

Verksamhetsplan 2022

305.7KB

Årsmötesprotokoll 2022

37KB

Årsmötesdokument 2021

Verksamhetsberättelse 2020

1.2MB

Verksamhetsplan 2021

153.9KB

Årsmötesprotokoll 2021

914.3KB

Årsmötesdokument 2020

Verksamhetsberättelse 2019

3.4MB

Verksamhetsplan 2020

166.1KB

Årsmötesprotokoll 2020

1.4MB

Årsmötesdokument 2019

Verksamhetsberättelse 2018

1.1MB

Årsmötesprotokoll 2019

910.4KB

Statistik

Kvinnojourens Statistik 2022

70.1KB

Tjejjourens Statistik 2022

62.9KB

Kvinnojourens Statistik 2021

130.6KB

Tjejjourens Statistik 2021

152.4KB

Kvinno-och Tjejjourens Statistik 2020

313.4KB