Juristjour

Har du varit utsatt för ett våldsbrott? Om du vill veta vad som räknas som våldsbrott eller har frågor hur en rättsprocess går till, kan juristerna i juristjouren ge svar.

Juristjour med Advokatbyrån Elizabeth Fritz

Om du har frågor om våldsbrott, familjerätt eller hur en rättsprocess går till kan juristerna i juristjouren hjälpa dig. Hälsa från Ungdomsjouren Trust så får du gratis rådgivning per telefon.

Advokatbyrån Elizabeth Fritz har kompetens i alla våldsbrott som till exempel hedersbrott, våld i nära relationer, våld mot kvinnor och barn, alla typer av sexualbrott, trafficking och människohandel. 

Kontaktuppgifter:  

Jourtelefon: 070-867 07 24
Advokatbyråns jourtelefon är bemannad alla kvällar och helger året runt för dig som blivit utsatt för brott. 

Växelnummer: 08-21 15 60
Helgfria vardagar kl 9.00-16.30. 

Mailadress: elisabeth.fritz@advokatfritz.com

Mer information om Advokatbyrån Elizabeth Fritz.