Åldersgränser vid sex

Får en 16-åring och en 14-åring ha sex? Vad betyder det att bli "byxmyndig"? Vilka åldersgränser finns det för att ha sex? Läs mer här. Behöver du någon att prata med finns jourerna här för dig.

I Sverige blir man ”byxmyndig” när man är 15 år gammal. Det betyder att det är vid den åldern du får ha sex. Lagen finns för att skydda barn under 15 år från att utnyttjas sexuellt av äldre tonåringar och vuxna. Lagen finns även för att försäkra sig om att alla som har sex känner sig mogna och kan ta eget ansvar för sin sexualitet.

Det finns lagar i Sverige som är till för att skydda barn och unga från att utnyttjas eller utsättas för sexuella övergrepp. En person som har fyllt 15 år som har sex med någon som är under 15 år kan dömas för våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av barn. Det gäller även om det har hänt utan hot eller våld och om båda ville.

Det är också olagligt för personer över 15 år att försöka få någon under 15 år att göra sexuella saker på nätet - att till exempel be om nakenbilder, skicka nakenbilder eller att via nätet eller på något annat sätt bestämma träff med någon under 15 år för att ha sex. Det kallas ”grooming” och är olagligt.

Får en 16-åring och en 14-åring ha sex?

I lagen står det att personer som är över 15 år inte får ha sex med någon som är under 15 år. Men i lagen står det också att ingen ska dömas om åldersskillnaden är väldigt liten och det är uppenbart att det inte handlat om något övergrepp. En liten åldersskillnad är exempelvis att ena parten är 14 år och den andra parten 15 år.

Det här avgör om det kan klassas som ett brott eller inte:

  • Hur stor åldersskillnaden mellan personerna är.
  • Skillnaden i utveckling mellan personerna.
  • Om sexet har varit helt frivilligt.

När man är tonåring så utvecklas man mycket under kort tid. Detta gör att även små åldersskillnader kan leda till stora skillnader i mental utveckling, maktbalans och kroppslig mognad. En relation bör vara jämställd och jämlik för att vara hälsosam och bra! Hör av dig till landets tjej- och ungdomsjourer om du vill prata om din relation och hur man kan veta om din relation är bra eller inte. Du kan även göra quiz här på Unizonsjourer.se

Om någon som är 18 år eller äldre har sex med någon som är under 18 år och utsätter denne för ett övergrepp klassas det som våldtäkt mot barn och innebär en extra straffskärpning. Någon som är 18 år eller äldre får inte heller ta emot eller lagra nakenbilder på sin mobiltelefon, det klassas då som barnpornografibrott.

Läs mer om sexualbrott här.