Hedersrelaterat våld

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Här kan du läsa mer. Behöver du stöd finns våra jourer här för dig!

Vad är hedersvåld

Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i kön, makt och sexualitet. Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central där föreställningar om oskuld är i fokus. Föreställningar om familjens heder är kopplade till kvinnors och flickors sexualitet. Även pojkar och unga män utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Pojkar och unga män kan vara både utsatta och förövare. Pojkar kan t.ex. tvingas att bevaka sina systrar, mamma eller andra kvinnliga släktingar. Det är även straffbart inom hederskontext att ha en annan sexuell läggning, alltså är heterosexualitet en stark norm och gäller för tjejer och killar. Eftersom heterosexualitet är en stark norm kan tjejer såväl som killar utsättas för våld när de bryter mot detta eller om det skulle uppstå sådana rykten.

Våldet utövas eller sanktioneras av kollektivet, vilket betyder att det finns flera förövare, förövarna kan vara kvinnor, män, släktingar eller andra i din omgivning. Våldet består av begränsningar, uppfostringsresor, kontroll, bestraffningar, hot om våld, fysiskt våld, tvångsgifte, utfrysning, könsstympning eller att du inte får välja din utbildning eller jobb. I vissa fall leder det även till att tjejer och killar mördas eller hotas till att begå självmord.

Sexualitet, relationer och äktenskap

Det är naturligt att bli mer intresserad av sex och relationer när du kommer in i puberteten, du kan längta efter att bli kär, utforska din sexualitet och ha relationer med någon du tycker om. Som tjej kan du bli mer begränsad och kontrollerad när du kommer in puberteten. Det kan vara så att du inte får umgås med killkompisar, att du inte får vara ute efter en viss tid, att du får ta mer ansvar hemma över hushållet och ansvar över syskon. När du blir äldre kan du även känna att du blir pressad till giftermål eller till giftermål med någon som familjen eller släkten valt ut.

Vardagsheder och dubbelliv

Vardagsheder kan för dig som tjej innebära att du inte får klä dig som du vill, att du inte får umgås med vem du vill, att du inte får delta på alla lektioner i skolan, att du inte får åka på klassresor, att inte få gå ut efter skoltid eller delta på andra fritidsaktiviteter.

Det är vanligt att du som är utsatt för hedersvåld lever i två olika kulturer och börjar leva ett dubbelliv. Att leva ett dubbelliv skapar för många mycket stress, oro och rädsla för att bli påkommen. Att behöva leva upp till familjens krav och begränsningar samtidigt som du vill kunna leva det liv som du vill, t.ex. ha relationer, delta på fritidsaktiviteter eller vara ihop med någon du är förälskad i kan leda till att du mår dåligt och att du känner dig utanför i skolan eller samhället.

Tvångsäktenskap/barnäktenskap

Om du lever i en hederskontext kanske du också känner dig pressad till äktenskap. Du kanske känner press från familjen om att gifta dig innan du själv är redo? Eller känner dig orolig att du inte får gifta dig med den du älskar? 

Det är olagligt att tvinga någon att gifta sig och straffet för äktenskapstvång är fängelse upp till fyra år.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som befinner sig i en hederskontext är en utsatt grupp som ofta lever mer isolerade och i större grad utsätts för vilseledning till äktenskap och tvångsäktenskap.

Könsstympning

Könsstympning är ett grovt hedersrelaterat våld mot kvinnor och flickor och ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Våldet görs för att kontrollera kvinnors och flickors sexualitet som inom hederskultur är starkt kopplat till familjens heder. Läs mer om könsstympning. 

 

Mina rättigheter

Som barn i Sverige har du rätt till ett liv i trygghet. Du har rätt att bestämma vem du gifter dig med, vem du blir kär i och vad du studerar. Du har rätt att få stöd och hjälp om du har blivit utsatt för könsstympning. Du har rätt till yttrandefrihet, dina egna åsikter och till ett liv fritt från våld. Du har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld. Sveriges lagar för att skydda barn förstärktes 2018 när Barnkonventionen blev svensk lag. Du som barn är rättighetsbärare och dina rättigheter ska inte kränkas. Kommunen, socialtjänst, lärare, kuratorer, polisen och vården ansvarar för att hjälpa dig som är utsatt och de arbetar för att skydda dina rättigheter. Tjej- och ungdomsjourerna finns här för dig om du vill prata med någon eller om du har några frågor. Du är alltid välkommen, inget är för litet eller för stort för att kontakta oss.

Vill du prata?

Här hittar du kontakt till Unizons jourer över hela landet. Vi stöttar, lyssnar och tror dig. Stödet är gratis och du behöver inte berätta vem du är. Vi finns här.

Hitta stöd