Sex efter sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp kan påverka vår självkänsla, hur vi mår i kroppen och hur vi känner inför sex och närhet. Du har rätt att må bra i din kropp och sexualitet och det finns stöd att få!

Vad är sexuella övergrepp?


Sexuella övergrepp är sexuella handlingar som någon gör mot din vilja. Sexuella övergrepp kan se olika ut och kännas på helt olika sätt. Sexuella övergrepp är inte samma sak som sex, utan det är handlingar som begås mot din vilja - utan ditt samtycke. Sex däremot är något som ska kännas bra, kul och skönt för alla som är med.

Det kan handla om att någon tvingar dig eller utnyttjar sin makt för att få dig att utföra sexuella handlingar. Det kan till exempel ske genom att någon hotar dig med olika saker om du inte går med på att ha sex - som att sprida filmer, bilder eller rykten om dig.

Sexuella övergrepp kan också handla om att någon pratar sexuellt med dig mot din vilja eller tar på din kropp på ett sätt som du inte vill. Det kan också handla om att någon får dig att ta på dig själv eller någon annan på ett sätt som känns fel eller får dig att må dåligt.

Sexuella övergrepp är inte samma sak som sex, utan det är handlingar som begås mot din vilja - utan ditt samtycke. Sex däremot är något som ska kännas bra, kul och skönt för alla som är med.

Hur påverkas man av sexuella övergrepp?

Om du utsatts för sexuella övergrepp kan det påverka hur du mår eller känner både fysiskt och psykiskt. Hur vi reagerar är olika och det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på. Ibland kommer starka känslor, tankar eller andra reaktioner direkt efter händelsen och ibland kan det komma reaktioner kopplat till det som hänt långt senare.

Sexuella övergrepp kan också påverka vår självkänsla, hur vi mår i kroppen och hur vi känner inför sex och närhet med andra och med oss själva. Kom ihåg att dina gränser är viktiga och det är bara du som bestämmer över din kropp och din sexualitet. Det är inte ovanligt att tycka att det är svårt eller jobbigt att visa vad du vill eller inte vill och ibland kan det vara svårt att veta exakt vad du vill och inte.

Att på egen hand utforska kroppen på ett sätt som känns bra för dig kan vara ett sätt att lära mer om vad du tycker om och vad som känns behagligt. Det kan göra att det känns lättare att visa och berätta när det känns bra eller om något känns mindre bra tillsammans med någon annan. Hur du visar vad du vill eller inte vill när det kommer till sex och närhet kan göras med ord eller kroppsspråk.

Oavsett hur du uttrycker hur det känns för dig är det viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att säga nej om någon vill vara nära dig på ett som inte känns bra för dig. Det spelar ingen roll om det är din partner, kompis eller någon annan du bryr dig om. Det är också viktigt att den du har sex med är uppmärksam på dina signaler om vad som känns bra eller inte.

Du har rätt att må bra

Du har rätt att må bra i din kropp och sexualitet. Det betyder att du också har rätt att känna lust i kroppen med dig själv eller tillsammans med någon annan - oavsett vilka erfarenheter du har och hur de påverkat dig. Vi vet att det kan vara svårt att föreställa sig att sex kan kännas bra eller skönt om det inte har varit det tidigare. Men hur man känner kring kroppen, sex och relationer är något som förändras genom livet. Du har rätt att forma din sexualitet på dina villkor. Ofta brukar det kännas bra att få prata om övergreppen med någon man litar på. Det kan vara en kurator i skolan eller på ungdomsmottagningen, någon på en tjej- eller ungdomsjour eller någon annan vuxen som du känner tillit och förtroende till. Om vi får prata om och bearbeta våra erfarenheter hjälper det ofta att minska negativa tankar och svåra känslor kopplat till det som hänt. Det hjälper oss ofta också att må bättre och känna trygghet i kroppen och i sexuella situationer.

Om du har funderingar kring sexuella övergrepp och hur det kan påverka kroppen, sex och relationer kan du läsa mer på låtossprataomsex.nu Där finns massa information och stöd! 

Behöver du prata med någon kan du alltid kontakta tjej-och ungdomsjourerna!

Text skriven av Unizons medlemsorganisation Storasyster.