Killars våld mot tjejer

Senast uppdaterad 2023-01-31

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Enligt Brå har nästan var fjärde ung tjej utsatts för ett brott i sin relation. Våldet är precis lika grovt och farligt som i vuxnas relationer och behöver tas på lika stort allvar.

Många har fortfarande uppfattningen att den som blir utsatt för våld i en relation är en vuxen kvinna som bor ihop med en man, kanske har de barn tillsammans. Så är det visserligen i många av fallen, men det kan lika gärna vara en 16-årig tjej som blir utsatt av sin jämnåriga pojkvän.

Det våldet är precis lika grovt och farligt som i vuxnas relationer. Men det tas sällan på lika stort allvar. Okunskap om förekomsten och gamla föreställningar om att ungas relationer är ”stormiga”, att ”svartsjuka” är ofarligt när man är ung och att ”han gör så för att han är så kär i dig” lever fortfarande kvar och blir ett hinder, både i arbetet med att motverka våldet och för de unga själva när de försöker berätta för vuxenvärlden om våldet.

Det handlar om den 15-åriga tjejen som blir kontrollerad av sin kille genom ständiga sms eller appar där han kan följa hennes varje steg. Eller den 17-åriga tjejen som utsätts för sexuellt våld och dödshotas när hon försöker lämna sin två år äldre pojkvän. Eller den 16 år gamla tjejen som tvingas göra saker som hennes jämnåriga kille sett i porr och varje dag får höra hur värdelös, äcklig och ful hon är. Dessa killar blir vuxna en dag. De flesta män som utövar våld börjar inte plötsligt slå någon från ingenstans i vuxen ålder. Beteenden präglade av makt och kontroll har förekommit långt tidigare och kan samhället fånga upp dem tidigt och markera med tydliga konsekvenser och insatser så kan mycket lidande – och förhoppningsvis fortsatt våldsutövande – förhindras.

Det sjätte jämställdhetspolitiska målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Då krävs det krafttag och ordentliga satsningar på att motverka killars våld mot tjejer.

Vi efterlyser därför att:

  • Satsningar på killars våld mot tjejer i relationer, både när det gäller prevention och stöd, måste få kosta på samma sätt som när det gäller vuxna
  • killars våld mot tjejer alltid inkluderas och särskilt lyfts i arbete, policys och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor
  • rutinmässigt ställa tydliga frågor om våld till alla unga inom både hälso- och sjukvården och elevhälsovården
  • identifiera unga förövare i tid, dels genom att även fråga om våldsutövande i mötet med unga, dels genom att utöka arbetet med förövare till att även inkludera de som är under 18 år
  • rättsväsendet arbetar tydligare med frågan. Till exempel genom att tillämpa fridskränkningsbrotten och möjligheten till kontaktförbud i större utsträckning när det gäller unga.
  • Inför lagstiftning om åldersverifikation på kommersiella porrsajter och porrkritiska samtal i skolan.

Jourernas arbete

Unizons tjejjourer, ungdomsjourer och jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp runt om i Sverige har under många år mött unga tjejer utsatta för killars våld. Jourerna är Sveriges största aktör för stöd på nätet. Antalet stödkontakter ökar varje år. De allra flesta som hör av sig är unga tjejer under 18 år – alltså barn. Läs mer om jourernas arbete här. 

"Det här är inte ok"

Rapport 2020 med ungas röster och Unizons medlemsjourers erfarenheter av att stötta en generation utlämnad till porrindustrin.

Läs rapporten här

Unga relationer

Ettårsrapport om killars våld mot tjejer från Unizons medlem 1000 Möjligheters stödverksamhet Unga Relationer.

Läs rapporten här