Välkommen till Värnamo kvinnojour

Vi hjälper och stöttar just dig! Telefon 0370-475 25 e-post: info@kvinnojourenvmo.se

Stöd och hjälp

Värnamo kvinnojour är till för dig som är eller har varit utsatt för något slags våld, hot eller tvång i din relation. Det kan handla om slag men också andra slags kränkningar som smärtar och skadar dig. Du kan kontakta oss per telefon 0370-47525 eller e-post: info@kvinnojourenvmo.se Du får samtala med någon erfaren kvinna från kvinnojouren per telefon, eller vid personligt besök. Vi har sekretess, du kan vara anonym om du vill och det kostar inget. Vi försöker hjälpa dig att hitta en väg ut ur en svår situation. Vi kan också hjälpa dig med andra nödvändiga kontakter för att kanske våga bryta upp ur en relation du inte mår bra av. Vi vänder oss främst till dig som bor i Värnamo, Gnosjö, Vaggeryd i fråga om samtalsstöd. Vi har också ett skyddat boendet som riktar sig till boende i hela landet. Boendet har en dygnskostnad. Placering i skyddat boende sker mestadels via socialtjänsten i hemkommunen.

www.varningstecken.n.nu