Hedersrelaterat våld och förtryck

  • Hedersrelaterat våld och förtryck = stark kontroll, hot, tvång och våld.
  • Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet, mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet.
  • Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat patriarkalt våld är att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad oskuld är centrala värden.
  • Kollektivet består av familj, släkt och landsmän.
  • Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem.