Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär en stor begränsning på livsutrymmet. Här är några exempel på begränsad livsutrymmet:

 • Någon/några i din familj gör dig illa.
 • Du känner dig kontrollerad och isolerad av din familj/släkt.
 • Du tvingas att kontroller och/eller bestraffa en familjemedlem.
 • Du bestraffas för att du brutit mor familjens regler/normer.
 • Du får inte umgås med vem du vill eller klä dig hur du vill.
 • Du blir utfryst och isolerad om du inte gör som familjen säger.
 • Du är rädd för att åka till hemlandet/utlandet.
 • Du får inte ha pojkvän eller flickvän.
 • Du får inte själv bestämma vem du ska gifta dig med.
 • Du måste vara oskuld.
 • Du bestraffas på grund av din sexuella läggning.
 • Du måste alltid redogöra för familjen vart du varit, vem du varit med och vad du gjort.
 • Du måste göra hemmasysslor och ta hand om familjemedlemmar tex. syskon.
 • Du får inte vara med på olika aktiviteter, till exempel på sexualkunskapen i skolan.
 • Du får inte ha mobiltelefon, dator och/eller sociala medier.
 • Du får inte lov att prata om din diagnos med utomstående.
 • Du är rädd för att någon ska sprida rykten om dig.
 • Du är rädd för utsättas för omskärelse.

Det är brottsligt att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och det finns hjälp att få. Ta kontakt med oss på kvinnojouren i Värnamo så hjälper vi dig: