Om oss

Här kan du läsa mer om Värnamo kvinnojours arbete med att stötta och skydda våldsutsatta

Kvinnojouren i Värnamo är en ideell förening som startades 1985. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden. Vårt syfte är att ge stöd och skydd till vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer.

Vi har idag tre platser i enskild lägenhet med skyddad adress där våldsutsatta vuxna och barn kan bo i en akut situation. Vi har även en jourtelefon som är tillgänglig 365 dagar per år.

Varje våldsutsatt vuxen och barn skall bemötas utifrån sitt behov av skydd och stöd.

Värnamo kvinnojour lägger stor vikt vid utbildning och fortbildning för både personal och de ideella jourkvinnorna. Vi har en bred kompetens bland de aktivt ideella som exempelvis behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, pedagoger, personaladministratörer, sjukvårdspersonal och ekonomiansvariga. Alla aktiva har gått igenom en grundutbildning och har tystnadsplikt.

 

Skyddat boende

I det skyddade boendet sker den största delen av placeringar av vuxna och barn genom socialtjänsten från hela landet. Vi har tre platser i enskilda lägenheter som är möblerade och fullt utrustade.

Jouren erbjuder samtalsstöd, enklare juridisk rådgivning, myndighetskontakter och hjälp med många andra kontakter som stödsökande kan behöva ta i en uppbrottsprocess.

Öppenverksamhet

Den öppna verksamheten är den del som vänder sig till främst kvinnor innan, under eller efter en uppbrottsprocess där det förekommer våld i olika former.

Vi erbjuder samtalsstöd via telefon, mejl eller personligt besök på vårt kontor. De kvinnor och barn som vi har kontakt med och som har ett begränsat socialt nätverk erbjuder vi olika arrangemang.

Vi får även samtal från anhöriga, vänner och oroliga kollegor. Både personal och jourkvinnor håller stödsamtal.

Utåtriktad verksamhet

Även utan placering i skyddat boende erbjuder för vuxna, stödsamtal och hot-och riskbedömningar enligt SARA och PATRIARK. För barn erbjuder vi stödsamtal och Trappan samtal.

Vår utåtriktade verksamhet rör samverkan med andra organisationer, myndigheter och företag. En del av det är information och opinionsbildning. Föreläsningar och utbildning i ämnet, våld i nära relation, barn som lever med våld samt hedersrelaterat våld och förtryck är efterfrågat av många olika instanser i samhället som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn.

 Sedan 2014 tillhör Värnamo kvinnojour Riksorganisationen Unizon.