Vad är våld - Varningstecken

“Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstår från något som den vill”. Per Isdal

Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för ett brott.

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och kontroll eller tvång av olika slag.

Det finns hjälp att få!

När man utsätts för våld i en nära relation brukar man definiera olika typer av våld. För många är det att bli slagen, att bli utsatt för våld. Våld kan ta sig uttryck på många olika sätt som du kan se nedan. Att utsätta någon person för dessa handlingar är ett brott i Sverige. Detta är något en våldsutövare kan dömas till straff för.

Fysiskt våld
Fysiskt våld kan bland annat vara att knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, klösa, ta stryptag, dra i håret, spotta på, slå, sparka, kasta saker på eller slå med ett tillhygge.

Psykiskt våld
Psykiskt våld kan till exempel vara hot, isolering, kontroll, förlöjligande, nedvärdering inför andra människor. Förövaren hotar att ta sitt liv eller hota att göra offrets husdjur eller barn illa.

Sexuellt våld/tvång
Sexuellt våld är till exempel att tvingas på olika sätt till sexuella handlingar eller att bli tafsad på inför andra. Det kan handla om att mot sin vilja se på eller delta i pornografi.

Ekonomiskt våld
Ekonomiskt våld kan vara att övertalas eller hotas för att skriva på ett lån, att bli avlurad sina pengar eller att inte få förfoga över sina pengar.

Materiellt våld
Materiellt våld handlar om att förövaren tar sönder ägodelar, förstör värdefulla tillhörigheter eller tar sönder ens bostad.

Latent våld
Latent våld är det våldet som ”ligger i luften”. Det latenta våldet har en stor makt och kan göra att man anpassar sig till våldsutövarens humör, kroppsspråk eller handlingar. Ofta känner man av det latenta våldet i rummet.

Försummelse
Försummelse kan till exempel vara att hindras från att äta, sova eller uppsöka sjukvård, att få sina mediciner eller hjälp med sin hygien om man har en funktionsnedsättning.

Dessa är våldshandlingar som nämns i Brottsbalken, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, och Hälso- och sjukvårdslagen

Varningstecken

 • Uppvisar ett svartsjukligt beteende
 • Vill veta vem du talar med i telefonen
 • Tittar igenom dina sms
 • Blir irriterad på att du har en person i din vänlista på facebook av ett motsatt kön
 • Har ett humör som svänger tvärt
 • Försöker förändra dig som person
 • Blir sur när du ska träffa vänner
 • Kontrollerar dig
 • Tjatar till sig sexuella handlingar
 • Tvingar dig till sexuella handlingar
 • Skrämmer dig
 • Hotar dig
 • Slår dig eller gör illa dig
 • Lägger skulden på dig


För många är det svårt att ta steget att lämna en relation där man utsätts för våld. Det kan vara så att man är rädd då man inte vet vad personen är kapabel till att göra. Det kan också vara så personen hotat att göra dig eller någon annan i din närhet illa. 

Object reference not set to an instance of an object.