Att vara volontär hos oss

Varje år ger vi stöd till hundratals våldsutsatta kvinnor. Utan våra volontärer skulle vi inte kunna hjälpa så många. Som volontär hos oss och medmänniska gör man därför en värdefull insats!

Varför ska man bli volontär?

Som volontär hos oss får du

  • Göra skillnad för de våldsutsatta kvinnor och barn vi möter och för dig själv. 
  • Utbildning om mäns våld mot kvinnor, kvinnojoursarbete, barn och våld, hedersrelaterat våld och förtryck, intersektionalitet, samhällets stöd till våldsutsatta och bemötande.
  • Fortlöpande utbildning och handledning på våra volontärträffar där du får reflektera tillsammans med andra volontärer och utveckla dig mer.
  • Stöd av personalen, du kommer alltid att ha någon du kan vända dig till om du vill prata om ditt volontärskap. 

Vad får du göra som volontär hos oss?

Våra volontärer är aktiva inom alla delar av vår stödverksamhet. 

Telefonjour och chattjour Kvällstid bemannas telefon:- och chattjouren av våra volontärer. Efter utbildning får du svara på samtal och ge stöd. Att lyssna och bekräfta den våldsutsattas upplevelser är bland det viktigaste vi gör. För många som ringer är det första gången de berättar för någon om vad de är utsatta för. Att bli bemött på ett bra sätt gör att de vågar prata mer och söka hjälp, bort från våldet. 

Skyddat boende Kvällar och helger håller våra volontärer i aktiviteter för de våldsutsatta kvinnor och barn som bor hos oss. Det kan handla om fika eller utflykter. Lek och mys. När man är utsatt för våld behöver man också goda stunder där man kan vila från det jobbiga, skratta och ha kul men också har någon som lyssnar. 

Samtalsmottagning Efter vidareutbildning ger vissa av våra volontärer samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor på plats i vår samtalsmottagning under handledning av personalen. 

Andra uppdrag Som kvinnojour är det också mycket praktiskt vi behöver hjälp med såsom att måla, hämta donationer, kommunikation, event osv. Har man särskilt intresse eller kompetens är det toppen. Tillsammans kan vi det mesta även om vi alla som individer kan olika saker!  

 

Hur går det till?

Vi håller volontärutbildningar 1 - 2 gånger per år. Basutbildningen är 2 heldagar och ett par kvällar. Dessa tillfällen är obligatoriska. Där får du all kunskap du behöver för att komma igång och du får träffa de andra som du kommer att ta pass tillsammans med. Vi gör en introduktionsplan med alla av våra volontärer så att det ska kännas tryggt att komma igång.

Tidsåtgången är cirka 5 - 8 timmar i månaden.

Uppdraget kräver att du visar utdrag från belastningsregister och skriver under tystnadslöfte. 

Vill du ha mer information?

Om du vill ha mer information om volontärskapet får du gärna maila till oss så svarar vi så snart vi kan. Du mailar oss på: info@agerakvinnojour.se 

Eller anmäl ditt intresse här:

Kontakta oss