Bli samarbetspartner

Agera kvinnojour välkomnar att arbeta tillsammans med andra organisationer och företag.

Vi har idag flera samarbetspartners vilket har bidragit till att flera våldsutsatta kvinnor och barn har kunnat få stöd genom Agera och våra samarbeten har ofta lett till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling för bägge parter.

Vi utvecklar också specifika CSR-projekt för de företag och organisationer som vill ha en tydlig integrering av stödet i sin egen verksamhet.

Kontakta oss idag för att prata mer om hur ditt företag kan vara med och stötta våldsutsatta kvinnor och barn genom Agera Kvinnojour.

Projekt just nu - 

Just nu har vi planer att bygga en egen privat gård för att kvinnorna och barnen i det skyddade boendet ska kunna vistas utomhus och känna lugn och trygghet. Vi behöver mycket hjälp med gården då det är ett omfattande projekt.

  • Arkitekter ser upp! Vi behöver hjälp att rita ett förslag på hur gården ska se ut för att kunna söka bygglov
  • Vi behöver hjälp med material till att bygga ett högt staket i trä
  • Vi behöver gräsklippare och trädgårdsredskap för skötsel av gården
  • Vi behöver en hel del buskar och perenner

Kontakta oss