Vi kräver handling mot våldet

21:e apr 2021

Tusentals kvinnor lever gömda och deras liv begränsas varje dag medan förövaren går fri. Nu är det hög tid att det politiska pratet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra övergår i operativa insatser, skriver Unizon, riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.

Förra veckan dödades tre kvinnor av tre män under loppet av tre dygn, och ytterligare två kvinnor dödades veckan innan. Tusentals kvinnor lever gömda och deras liv begränsas varje dag medan förövaren går fri och fortsätter att hota och förfölja. Varje dag anmäls en våldtäkt i timmen, dygnet runt. Varje månad berövas kvinnor sina liv av våldsamma män och barn blir bestulna på sina mammor.

2019 presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) ett 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten. Unizon saknar fortfarande motsvarigheten för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att det tas fram ett lika gediget 34-punktsprogram mot mäns grova brott mot kvinnor, där alla berörda departement får ett tydligt ansvar och vi kräver det nu.

Det är hög tid att det politiska pratet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra övergår i operativa insatser. Vi vill ha tydligt ledarskap från ministrar, lokalpolitiker, polischefer, åklagare, domare och alla berörda myndighetschefer. Det är de som i första hand måste säga att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurssättas och det arbetet måste följas upp ordentligt. Hur är det möjligt att inte alla våldsbrott mot kvinnor utreds skyndsamt? Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor som lämnar en man som slår och hotar henne?

Mäns våld mot kvinnor ska rubriceras och behandlas som de grova brott de är; våldtäkter, grov misshandel, försök till mord och mord. Detta är en kriminalitet med särskilt hänsynslösa gärningsmän som begår sina brott dygnet runt, året om. I de flesta fall är förövaren känd av samhället, för kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn.

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer hade över 138 500 stödkontakter 2020 – en ökning med 50 procent jämfört med för fyra år sedan. Samtidigt minskade antalet dygn som kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt, en minskning med 17 procent sedan 2018.

I Sverige förföljs och hotas kvinnor i årtionden när samhället misslyckas att hålla männen ansvariga. I Sverige mördas kvinnor av män som ofta under lång tid dödshotat dem. I Sverige kan en pappa som mördat sitt barns mamma, fortfarande ha rätt till umgänge med barnet. Det är ovärdigt Sverige 2021 och det är nog nu.

Unizon kräver följande:

  • Gör Initiativ Gryning till en nationell satsning i varje polisregion. Visa tydligt ledarskap, tillsätt resurser och arbeta för en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.
  • Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha en tydlig målsättning. Inför en nollvision för att ingen kvinna ska mördas.
  • Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.
  • Fokusera på gärningsmannen. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar. Rättsvårdande myndigheter måste använda alla tillgängliga tvångsmedel för att begränsa förövarnas möjlighet att utöva fortsatt våld.
  • Höj straffen för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till 12 månader.
  • Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.
  • Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
  • Införandet av ett särskilt barnfridsbrott. Barn måste få status som målsägande när de upplever pappas våld mot mamma. Pappas våld mot mamma är även ett brott mot barnet och resurser måste tillsättas för att denna lag ska kunna följas.
  • Pappor ska skyndsamt förlora vårdnaden om barn om de mördar mamman eller utövar våld mot mamman. Då har han grovt missbrukat förtroendet att vara förälder.
  • Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno-, tjej- och ungdomsjourer så att vi kan arbeta långsiktigt utifrån våra expertkunskaper.

Inte en enda kvinna till ska mördas och inte ett enda barn till ska lämnas ensamt kvar.

Unizon har stora förväntningar på de partiöverskridande partisamtal som jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) bjudit in till och som behövt ytterligare fem kvinnors liv för att komma till stånd. Vi har hört alla partier förfäras och vara ense om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Nu vill vi att ni visar det.

Vi kräver att ni tar fram ett 34-punktsprogram för ”Nollvision mot mäns grova brottslighet mot kvinnor” och vi kräver att ni gör det nu.

 

Olga Persson, ordförande Unizon

Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon

Publicerad i Dagens Arena 2021-04-21

Åtgärder nu

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande och operativa åtgärder som mäns brottslighet mot andra män. Unizon kräver ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Läs mer här

Mäns våld mot kvinnor

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man.

Läs mer här