Dödsorsak: kvinna

03:e dec 2020

Under 2019 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten och Unizon två kunskapshöjande heldagskonferenser om mäns dödliga våld mot kvinnor, kallad Dödsorsak: Kvinna. Den 3 december 2020 arrangerades den tredje konferensen med framåtsyftande fokus på vilka åtgärder som samhället och politiken måste sätta in för att mäns dödliga våld mot kvinnor ska upphöra.

Under 2019 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten och Unizon två kunskapshöjande heldagskonferenser om mäns dödliga våld mot kvinnor, kallad Dödsorsak: Kvinna. Den 3 december 2020 arrangerades den tredje konferensen med framåtsyftande fokus på vilka åtgärder som samhället och politiken måste sätta in för att mäns dödliga våld mot kvinnor ska upphöra.

Se konferensen här

Medverkande: Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), inrikesminister Mikael Damberg (S), Anders Thornberg, rikspolischef, Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Åsa Lennerö, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande Rådet, Moa Mannheimer, utredare Socialstyrelsen, Arion Chryssafis, Sveriges kommuner och regioner, Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Hanna Olsson, författare, handledare och huvudsekreterare i statens prostitutionsutredning 1977-1980, Peter Söderström, sociolog, Another Development Foundation, Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap samt forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Ulrika Rogland, advokat, Luke Hart (UK), överlevare. ”Josefin”, överlevare. Moderator: Olga Persson, förbundsordförande Unizon.

I denna filmupptagning inkluderas ej programpunkterna med Luke Hart, Hanna Olsson och "Josefin".

Barnen som blev kvar

Sedan år 2000 har 254 barn förlorat sin mamma för att pappa eller styvpappa dödat henne. Flera av barnen hade efter mordet fortfarande pappa som vårdnadshavare. Se Unizons konferens Barnen som blev kvar här.

Se konferensen

Vi kräver åtgärder nu

Mäns grova brottslighet mot kvinnor kräver lika kraftfullt politiskt agerande och operativa åtgärder som mäns brottslighet mot andra män. Unizon kräver ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Läs mer här