Barnen som blev kvar

25:e mar 2021

”Det hade varit bra med en trappa upp till himlen, så jag hade fått träffa henne”, sade Jonathan, vars pappa dödat mamma, i Aftonbladets granskning om barnen som blev kvar när pappa eller styvpappa dödat mamma. Den 25:e mars arrangerade Unizon en heldagskonferens om barnen. Se konferensen här.

Sedan år 2000 har 254 barn förlorat sin mamma för att pappa eller styvpappa dödat henne. Flera av barnen hade efter mordet fortfarande pappa som vårdnadshavare. 
Den 25:e mars arrangerade Unizon konferensen Barnen som blev kvar när pappa dödat mamma.

Se konferensen här: 

Talare: Jonathan Saado, vars pappa mördade mamma, Märta Stenevi, jämställdhetsminister (MP), Mats Löving, regionspolischef Stockholm och Gotland, Henrik Lysell, med. dr och enhetschef på Socialstyrelsen, Kerstin Weigl, journalist och författare, Juno Blom, partisekreterare och riksdagsledamot (L), Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) och S-kvinnors ordförande, Ida Gabrielsson, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (V), Åsa Landberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, sakkunnig i frågor om våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut och rektor vid Ericastiftelsen, Björn Tingberg, leg sjuk- sköterska, leg.psykoterapeut, med. dr vid Karolinska Institutet och professor John Devaney, Centenary Chair and Head of Social Work vid University of Edinburgh.
Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon. 

Unizons krav

Inte en kvinna till ska mördas och inte ett barn till ska lämnas ensam kvar. Barn ska leva med sina mammor. Mammor och barn ska inte behöva leva gömda med livslång rädsla för att samhället inte klarar av att hålla män ansvariga. För det krävs:

• Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.

• Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.

Inför ett särskilt barnfridsbrott. Barn måste få status som målsägande när de upplever pappas våld mot mamma. Pappas våld mot mamma är även ett brott mot barnet.

Pappor ska skyndsamt förlora vårdnaden om barn om de mördar mamman eller utövar våld mot mamman. Då har han grovt missbrukat förtroendet att vara förälder.

Snabbare interimistiska beslut om vårdnad, boende och umgänge när det finns en misstanke om våld mot mamma.

• Det ska föras offentlig statistik kring barn vars mammor blir mördade.

Barn måste få sina röster hörda i alla processer som har betydelse för deras framtid, barn vill och kan berätta.

• Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha en tydlig målsättning. Inför en nollvision för att ingen kvinna ska mördas.

• Gör Initiativ Gryning till en nationell satsning i varje polisregion. Visa tydligt ledarskap, tillsätt resurser och arbeta för en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.

Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.

Fokusera på gärningsmannen. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar. Rättsvårdande myndigheter måste använda alla tillgängliga tvångsmedel för att begränsa förövarnas möjlighet att utöva fortsatt våld.

Höj straffen för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till 12 månader.

• Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno- tjej och ungdomsjourer så att vi kan arbeta utifrån våra expertkunskaper.

Barn som upplever våld

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma. 254 barn har under 2000-talet upplevt att pappa dödat mamma, flera av dem har sina pappor som vårdnadshavare. Alla barn har rätt att skyddas från våld och övergrepp.

Läs mer här

Mäns våld mot kvinnor

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Inför en nolltolerans mot brottsligheten mot kvinnor.

Läs mer här