Unizons Boendebank - så kan du bidra

Den farligaste platsen för våldsutsatta kvinnor är hemmet - den vanligaste mordplatsen är kvinnans egna säng. Bostadsfrågan är helt avgörande för kvinnors och barns trygghet och liv, därför har vi startat Unizons Boendebank - och du kan vara med och göra skillnad!

För dig som äger fastigheter

Du som fastighetsägare har möjlighet att spela en avgörande roll för våldsutsatta kvinnor och barn.

När kvinnor som bott på landets kvinnojourer ska återgå till en egen bostad är bristen på hyresbostäder ett stort problem. Statistiken talar tydligt. Det är för svårt för våldsutsatta kvinnor att hitta någonstans att bo, såväl tillfälligt som permanent. För få kommuner ger stöd eller förtur till en egen bostad. Kvinnor ska inte behöva välja mellan hemlöshet eller våld i hemmet.

Via samarbeten med fastighetsbolag förmedlar Unizon och stiftelsen Her House bostäder till kvinnor som är i behov av en ny bostad efter sin tid på skyddat boende.

Samarbetet innebär att fastighetsägarna prioriterar kvinnorna i bostadsköer till hyreslägenheter. Unizon och Her House Foundation är den förmedlande länken mellan fastighetsägaren och kvinnan som behöver en bostad genom kvinnans kvinnojour eller socialtjänst.

Rädda liv - bidra med bostäder

 

För dig som kan påverka bostadsfrågan

Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Unizon vill se fler bostäder för kvinnofrid och barnfrid. Vi vänder oss till dig som kan påverka bostadsfrågan. För du kan också rädda liv.

Läs Unizons politiska krav för en jämställd bostadsmarknad

 

För dig som privatperson

Tillsammans kan vi göra all skillnad - fundera på vad du som privatperson kan göra i din vardag och i din yrkesroll. Med ditt ställningstagande kan vi rikta tydligare krav mot politikerna. Skriv under vår namninsamlig "Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder" så skapar vi förändring tillsammans!

Skriv under vår namninsamlig "Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder" 

 

 

 


Unizon samarbetar med stiftelsen Her House Foundation och privata fastighetsbolag för att förmedla bostäder till våldsutsatta kvinnor och barn.  

Sedan 2020 samarbetar Unizon med Her House Foundation, som förmedlar lägenheter genom kontakt med privata bostadsföretag som valt att ge förtur till våldsutsatta kvinnor som en del i sitt samhälls- trygghets- och sociala hållbarhetsarbete. Läs mer om stiftelsen Her House