Välkommen!

Familjefridsjouren i Höganäs arbetar dagligen för vårt mål Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi är en politiskt och religiöst obunden idéburen samhällsorganisation som startade 2005. Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder: Stöd och rådgivning Stödsamtal enskilt, par samt i grupp Stödsamtal enligt trappan-modellen för barn enskilt samt i grupp Skyddat boende för kvinnor, barn samt män Föreläsningar och utbildningar