Välkommen!

Familjefridsjouren i Höganäs arbetar dagligen för vårt mål Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som startade 2005.

Skyddat boende

Information till socialtjänst om Familjefridsjourens skyddade boende.

Mer information
Chatta med oss

Måndag 10-11 Onsdag 15-16 Fredag 8-9

Till chatten