Välkommen!

Familjefridsjouren i Höganäs arbetar dagligen för vårt mål Ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som startade 2005.

Chatta med oss

Måndag 10-11 Onsdag 15-16 Fredag 8-9

Till chatten
Skyddat boende

Information till socialtjänst om Familjefridsjourens skyddade boende.

Mer information