Utåtriktad verksamhet

Familjefridsjouren erbjuder föreläsningar och workshops i ämnet våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn.

Familjefridsjouren erbjuder föreläsningar och workshops i ämnet våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn. Vi gör föreläsningar och temadagar som passar er. De kan vara allt från 30 minuter till en hel dag. Familjefridsjouren har en lång erfarenhet av föreläsningar. Våra föreläsare ger varje grupp information utifrån kunskapsnivån hos gruppen  och då många uppfattar ämnet som tungt finns där alltid utrymme för frågor och en del diskussioner.

Familjefridsjouren arbetar även opinionsbildande med insändare och på våra sociala medier för att kunna sprida kunskap och samtidigt skapa förändring för att uppnå vårt mål; Ett jämställt samhälle fritt från våld.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller tidsbokning!