Samtalsmottagning

Familjefridsjouren erbjuder råd och stöd. Vi svarar på frågor via telefon, mejl samt genom tidsbokade besök som sker i något av våra samtalsrum. Familjefridsjouren finns här för varje människa som känner behov av att höra av sig till oss. Du kan vara utsatt på något sätt, vara anhörig eller har frågor om din relation, ditt föräldraskap, din självkänsla, din sexualitet och allt annat. Familjefridsjouren anser inte att någon fråga, känsla eller problem är för stor eller för liten för att kunna prata om. Kan vi inte hjälpa dig försöker vi hjälpa dig med kontakt där du kan få hjälp. Välkommen höra av dig till oss!