Familjefridsjourens skyddade boende

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder ett helhetsstöd för den som är utsatt för våld i en nära relation och behöver skyddat boende. Vår utbildade personal utför skyddsbedömningar, erbjuder samtalsterapi för såväl vuxna som barn och ger stöd till ett liv fritt från våld. Vi arbetar utifrån ett systematiskt ledningssystem för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Om vårt skyddade boende

Familjefridsjouren erbjuder skyddat boende för kvinnor, barn, män samt par. Hos oss bor man i sin egen lägenhet som är inredd välkomnande och praktisk för att passa varje individ. Vi har möjlighet att hämta vid placering, samt att anpassa uppdraget inför specifika behov och önskemål.

Vi tar emot kvinnor, män och medföljande barn som lever i en svår livssituation och är i behov av ett skyddat boende. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt eller latent våld eller hot om våld. Familjefridsjouren i Höganäs har en djupgående utbildning och en bred erfarenhet av våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn.

Skyddsbedömningar

Vi är ingen myndighet men arbetar enligt socialtjänstlagen på uppdrag av kommuner. Vid varje placering gör vi en säkerhetsgenomgång med individuell säkerhetsplanering. Vi utför löpande riskbedömningar enligt FREDA, SARA och Patriark.

Helhetsstöd

Familjefridsjouren erbjuder ett helhetsstöd för de som befinner sig i vårt skyddade boende. Varje placering får en egen boendesamordnare som de har daglig kontakt med och regelbundna möten enligt en individuell genomförandeplan.

Vi har goda kontakter med berörda myndigheter och hjälper den stödsökande att hitta rätt. Det erbjuds även samtalsterapi för kvinnor, män och par av våra utbildade samtalsterapeuter. Vi har öppet dagligen för både formella och informella träffar som bidrar med både professionellt stöd och lättsam gemenskap. Vi erbjuder kvällsaktiviteter i form av matlagning och filmkvällar, samt träffar med olika teman, så som mindfulness och hälsa.

Barnverksamhet

Det är vanligt att medföljande barn bor i våra skyddade boenden och då får barnen en egen samordnare som de har kontakt med löpande. Vi erbjuder samtalsterapi för barn och vår personal är utbildade enligt Rädda Barnens Trappan-modell för samtal med barn och ungdomar i kris samt TMO, traumamedveten omsorg. För föräldrar erbjuder vi stöd enligt ABC och COPE. Vi arrangerar särskilda aktiviteter för barn samt firar barnens födelsedagar med kalas. Vi sätter barnens bästa främst och ger stöd i att barnen ska få en så normal tillvaro som möjligt med skola och fritidsaktiviteter.

Utslussning

Ett skyddat boende är tillfälligt och ingen ska behöva befinna sig i ett sådant längre än nödvändigt. Därför är vårt fokus på att hjälpa de stödsökande till ett vanligt liv fritt från våld. Vi hjälper till med bostadssökande och har särskilda kontakter på bostadsmarknaden till hjälp. Vi hjälper också till med annat praktiskt kring utflytten. Efter utflytt fortsätter vi att ha kontakt och erbjuder hjälp och stöd om det finns behov för det. Varje situation är unik och vi anpassar våra insatser efter individens behov.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller placeringsförfrågan!

042 – 34 02 07
info@familjefridsjouren.se