Vid nödsituation

Ring SOS Alarm: 112

Om du är i akut behov av hjälp, kontakta polisen på telefonnummer 112.
Vill du göra en polisanmälan, ring 11414

Är du i behov av skyddat boende kontakta socialtjänsten i din hemkommun.
På kvällar och helger kontakta socialjouren i din hemkommun.