Enskilda samtal - sexuella övergrepp

I samtalet kommer förståelsen för hur man mår och varför de känslor som kommer upp finns där, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det.

Att utsättas för sexuella övergrepp medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Att bli utsatt för sexuellt övergrepp är ett komplext trauma där du är utsatt för trauma som går utöver normal livserfarenhet. Detta ger dig ett återupplevande av traumat gång på gång eller inte alls då traumat sätter sig på annat sätt i kroppen och förr eller senare kommer minnena i kapp. Det sexuella våldet förknippas ofta med något skamligt och man behöver prata med någon om det som förstår problematiken för att du ska kunna gå vidare. Familjefridsjouren erbjuder kvinnor som har blivit utsatta för någon form av sexuellt våld stöd genom samtal för att kunna förändra sin situation och bearbeta tidigare upplevelser.

I samtalet kommer förståelsen för hur man mår och varför de känslor som kommer upp finns där, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det.
I samtalet lyssnar vi och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta upp det.

Du kan nå en förståelse och få verktyg för att hantera olika problem. Verktygen är viktiga för att du ska kunna hjälpa dig själv. De kan också ge dig ett bra stöd där du vet att om problemet uppstår så kan du hantera det.

I samtalet kan vi använda oss av visualisering, visualisering betyder åskådliggöra, för att kunna identifiera det du känner.
Vi kan också använda oss av bilder, samtal om vissa händelser kan vara svåra att ta i ord.
Avslappning och meditation är en del i samtalet där kroppen och ditt inre får berätta för dig det som kan vara svårt att möta.

Inget problem är för stort eller för litet för att arbeta med.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller tidsbokning!