Samtalsgrupp - Sexuella övergrepp

Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att inte känna sig ensam i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka.

Familjefridsjouren erbjuder samtalsgrupp för kvinnor utsatta för sexuellt övergrepp.

Att utsättas för sexuella övergrepp medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Att bli utsatt för sexuellt övergrepp är ett komplext trauma där du är utsatt för trauma som går utöver normal livserfarenhet. Detta ger dig ett återupplevande av traumat gång på gång eller inte alls då traumat sätter sig på annat sätt i kroppen och förr eller senare kommer minnena i kapp. Det sexuella våldet förknippas ofta med något skamligt och man behöver prata med någon om det som förstår problematiken för att du ska kunna gå vidare.

Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att inte känna sig ensam i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka.

Här kan du få en förståelse för dina egna känslor och tankar samt få verktyg att hantera dem. Dessa kommer du få både av ledarna i gruppen som av gruppdeltagarna. Man har med sig olika erfarenheter och av dessa har man hittat olika verktyg för att klara av sin situation.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller tidsbokning!