Samtalsgrupp

Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att inte känna sig ensam i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka.

Familjefridsjouren erbjuder samtalsgrupp för kvinnor utsatta för våld eller hot om våld samt för barn utsatta för våld i familjen.

Att drabbas av våld i nära relation medför ofta svår psykisk och fysisk ohälsa. Våld i en nära relation skiljer sig från många andra trauman på så sätt att det ofta är återkommande och sker under lång tid – ett sk komplext trauma. Det våld som sker i hemmet förknippas ofta med något skamligt och man behöver prata med någon om det som förstår problematiken för att kunna gå vidare.

Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att inte känna sig ensam i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka.

Här kan du få en förståelse för dina egna känslor och tankar samt få verktyg att hantera dem. Dessa kommer du få både av ledarna i gruppen som av gruppdeltagarna. Man har med sig olika erfarenheter och av dessa har man hittat olika verktyg för att klara av sin situation.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller tidsbokning!