Barns boende

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets boende. Behöver du stöd finns våra jourer här för dig.

"Den minsta som är 4 drar sig undan pappa väldigt ofta och jag tror inte hon skulle må bra av 50/50 boende, även fast han vill ha det så för sin egen skull." skriver Maria.

Om föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn måste de, när de separerar bestämma hos vem av föräldrarna barnet ska bo. Om föräldrarna inte kan komma om överens om var barnet ska bo kan de vända sig till tingsrätten.

Tingsrätten kan besluta att barnet ska ha sitt fasta boende hos någon av föräldrarna eller att barnet ska bo växelvis hos båda.

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets boende.

För att bestämma om vad som är bäst för barnet ska domstolen börja med att göra en riskbedömning. Om domstolen i sin riskbedömning kommer fram till att det finns en risk för att barnet kan fara illa hos den ena föräldern är det självklart att den föräldern är en olämplig boendeförälder och att barnet ska bo hos den andra föräldern. Det krävs dock ganska allvarliga missförhållanden för att en förälder ska anses som olämplig som boendeförälder. Ofta är det mycket svårt att bevisa att det finns missförhållanden och att barnet riskerar att fara illa hos den ena föräldern.


Om båda föräldrarna bedöms som lämpliga boendeföräldrar måste domstolen bestämma om var det är bäst för barnet att bo. Omständigheter som domstolen beaktar är då till möjligheten för barnet att fortsätta ha en nära och god kontakt med den andra föräldern, möjligheten att bo kvar i sin invanda miljö och att gå kvar på samma förskola/skola, närhet till släkt och vänner m.m.

Hänsyn ska också tas till var barnet själv vill bo och ju äldre barnet blir och ju tydligare barnet kan uttrycka sin önskan desto mer beaktar man barnets vilja.

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB..