Om mäns våld mot kvinnor

Hur vanligt är det att bli utsatt? Vad innebär begreppet mäns våld mot kvinnor? Här kan du läsa om mäns våld mot kvinnor och statistik.

En majoritet av mäns våld mot kvinnor är riktat mot den egna flickvännen eller frun. Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I knappt hälften av dessa fall har offer och förövare en nära relation. Mörkertalet är dock stort, Brottsförebyggande rådet, Brå, uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Varje år mördas omkring 17 kvinnor av en man de har eller har haft en kärleksrelation med.

Vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner, men våld förekommer i alla sorters parrelationer – hetero- som homosexuella. Unga tjejer är överrepresenterade som offer för våld i nära relationer. Oftast är förövaren en jämnårig eller något äldre kille.

"Efter bara några månader började han kalla mig väldigt elaka saker, efter det började han slå sönder mina saker, allt från tavlor till tv och mobiler sen började han knuffa och till sist slå." skriver "Maria".

Våldet kännetecknas av att det ofta pågår systematiskt under en längre tid. Att bryta sig loss från någon man älskat och kanske fortfarande älskar kan vara svårt. Många befinner sig också i en beroendesituation till sin förövare. Att våldet utövas inom en nära relation och i hemmet, gör dessutom att människor runt omkring tenderar att förminska våldet av rädsla för att lägga sig i något de anser vara privat.

Våldet drabbar inte alla kvinnor på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Ett missbruk eller en funktionsnedsättning kan leda till att hon behöver mer stöd än andra. Lever hon i en samkönad relation kan homofobi göra att paret redan från början är mer isolerade och utlämnade till varandra.

För att möta varje kvinna och tjej på bästa sätt behövs kunskap om hur faktorer som etnicitet, klass, funktionalitet, sexualitet och ålder påverkar våldsutsattheten och möjligheten att söka stöd. 

Våld innefattar även föräldrars våld mot barn, (vuxna) barns våld mot sina föräldrar och när flera medlemmar i en familj kollektivt utövar hedersrelaterat förtryck och våld.

Hur vanligt är det att bli utsatt?

Brottsförebyggande rådet, Brå, har ansvar för Sveriges officiella kriminalstatistik.
Statistiken för 2019 visar att:

  • 16 kvinnor dödades av män de hade eller hade haft en relation med.
  • 28 400 misshandelsbrott mot kvinnor anmäldes. Av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna (18 år eller äldre) 2019 var 48 procent riktade mot kvinnor och 52 procent mot män.
  • Anmälda fall av misshandel av kvinnor och flickor ligger på 38 200 fall och har ökat med 11 procent sedan år 2010.
  • Anmälda fall av misshandel av män och pojkar var 46 400 men har minskat med 13 procent sedan år 2010.
  • Misshandelsbrott mot vuxna män har minskat med 26 procent sedan 2010, misshandelsbrott mot enbart vuxna kvinnor har ökat med 4 procent sedan 2010. 
  • 2019 anmäldes 8 580 våldtäkter, det är en anmäld våldtäkt i timmen dygnet runt året om.  Det var en ökning med 623 brott (+8 %) jämfört med 2018. Inkluderar man nya brottet oaktsam våldtäkt är totalen 8820 (237 anmälningar om oaktsam våldtäkt, 227 riktade mot kvinnor/flickor, 10 mot män/pojkar).
  • Våldtäkter mot barn = 3540, av de anmälda våldtäkterna mot barn (0–17 år) 2019 var 91 procent brott mot en flicka och 9 procent mot en pojke. Anmälningar om våldtäkter mot barn har ökat med 35 % sedan 2010.
  • Under 2019 anmäldes 1 720 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 26 brott färre (−1 %) jämfört med 2018 och en minskning med 31 procent (−783 brott) jämfört med 2010.
  • Majoriteten av de personer som misstänktes för brott mot person 2019 var män (80 %). Det gäller i synnerhet våldtäkt och sexuellt ofredande, där 98 procent av de misstänkta var män.