Vad räknas som stalking?

Här reder vi ut vad som räknas som stalking, olaga förföljelse, och vad straffskalan är för brottet.

Som olaga förföljelse (stalkning) räknas när någon har förföljt en person genom några av följande brottsliga gärningar:
  • misshandel eller försök till misshandel
  • olaga tvång
  • olaga hot
  • hemfridsbrott eller olaga intrång
  • kränkande fotografering
  • ofredande
  • sexuellt ofredande
  • skadegörelse eller försök till skadegörelse
  • ringa skadegörelse
  • överträdelse av kontaktförbud eller överträdelse med elektronisk övervakning
och var och en av gärningarna har utgjort ett led i en upprepad kräkning av personens integritet.
"Ibland kan han ringa 30 gånger per dag för att prata om ingenting. Ena sekunden skäller han, andra sekunden är det som om inget har hänt." skriver "Sara"

Straffskala

Det maximala straffet för stalkning är fängelse i högst fyra år.

Preskriptionstider

De enskilda brottens preskriptionstid avgör om de kan beaktas när domstolen ska döma någon för stalkning.
Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB.