Psykisk ohälsa

Vår psykiska hälsa är grunden för hur vi mår, känner oss och fungerar i vår vardag. Mår du dåligt finns det stöd att få! Tveka inte att kontakta en jour eller din vårdcentral!

Den psykiska hälsan kan vara både bra eller dålig och hur du mår för stunden kan bero på en mängd olika saker. Vi utsätts för olika påfrestningar under livets gång som kan påverka vårt mående nu och på sikt. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest eller sorg.

Om man mår dåligt över en längre period pratar man om att lida av psykisk ohälsa. Symptom på psykisk ohälsa kan vara att man ofta känner sig ledsen, tom, olycklig, ensam eller har sömnsvårigheter. Man kan också få fysiska symptom som ont i magen eller huvudet.

Idag finns det bra stöd och hjälp att få om man lider av psykisk ohälsa. Eftersom det finns så många olika sorter av psykisk ohälsa är det viktigt att göra en ordentlig utredning där du och sjukvården tillsammans hittar orsaker till ditt dåliga mående och vägar framåt för att må bra igen.

Psykisk ohälsa efter våldsutsatthet


Att vara eller ha varit utsatt för våld är mycket påfrestande. Oavsett om du är utsatt för fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld så är våldet också psykiskt. Det är mycket vanligt att våldet sätter igång jobbiga tankar och känslor. Att ständigt gå runt och vara rädd, stressad, ledsen eller orolig försvårar möjligheten att fungera som vanligt i din vardag eller njuta av livet, ditt arbete eller dina barn.
Det är inte enbart direkt när våldet sker och en kort tid efter som man kan få fysiska eller psykiska skador. Vissa saker tar mycket längre tid att läka. Många kvinnor som har utsatts för mäns våld beskriver det som att fysiska sår läker ihop, men att de psykiska såren är öppna mycket längre.

Hjälp och stöd

Idag finns det mycket stöd och hjälp att få för dig som är våldsutsatt. Om du lider av psykiska eller fysiska konsekvenser efter våldet är det viktigt att få hjälp av hälso- och sjukvården. De kan hjälpa dig att reda i vad för typ av stöd och hjälp som skulle passa just dig. Vårdcentralen är en bra plats för att påbörja det arbetet.


Kvinnojouren


Landets kvinnojourer är experter på att möta kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld. Hos kvinnojouren kan du få gratis samtalsstöd, både enskilt och i grupp. Kolla med din närmsta jour vad för typ av stöd och hjälp de erbjuder. Du har rätt till ett liv fritt från våld och jourerna finns här för att stötta dig och tro dig.


Jourerna erbjuder även skyddat boende om du är i behov av skydd. Alla jourer hittar du här.